ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu K:18 Şişli İstanbul” adresinde yer alan Klepierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Alışveriş merkezinde veya sosyal medyada etkinlik, tanıtım, çekiliş veya Webinar düzenleme faaliyeti kapsamında, ad, soyad, ses, görüntü, fotoğraf gibi paylaştığınız kişisel verilerinizi etkinliğe ilişkin tanıtım videolarının hazırlanması, etkinlikte değerlendirilen hususların ilgili kitlelere ulaşması, etkinlik neticesinde oluşan ödüllerin dağıtılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, etkinliklerimizin duyurulması ve ilgili kişilerin etkinlikten faydalanabilmesi, etkinliğe ilişkin kampanyaların uygulanabilmesi için sosyal medya hesaplarımıza aktarılmaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz; etkinliklerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız programların kayıt imkanları aracılığıyla kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca, e-posta veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kişisel veri paylaşmanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle de paylaştığınız verileriniz toplanmaktadır. Her somut olay bazında inceleme yapılarak hukuki açıdan gerekli görülmesi halinde paylaşım izniniz doğrultusunda verileriniz sosyal medya platformlarımızda paylaşılmakta, analiz çalışmaları için alınan veriler ise meşru menfaatimiz doğrultusunda işlenmektedir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket’in “Büyükdere Cad. No:185 

Kanyon      Ofis      Bloğu      K:18      Şişli      İstanbul”      adresine      posta      yoluyla      veya 

KPMTurkiyeKVKK@klepierre.com şirket mailine e-posta göndererek iletebilirsiniz. 

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. 

Bu sitede kullanılan çerezler hakkında

Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi edinin